O zřícenině hradu Gutštejn

Přichází-li návštěvník od parkoviště ležícího při dvoře v sousedství zámečku Daňkov, uvítá ho nejprve kamenná věž, vykukující nad stromy lemující stráně kolem hradu. Zdivo na vrcholu věže zdobí zdivočelé túje a křivé kmínky málo vzrostlých borovic. Nakonec se otevře přístupová cesta po skalnsté šíji, vedoucí přes někdejší hradní předhradí okolo zaplaveného mělkého sklípku bývalé hospodářské stavby. Gutštejn leží před očima turisty ve vší kráse. Přijde-li poutník ze strany opačné, vynoří se nejdříve z lesa na břehu potoka Hadovky, opatrně přejde lávku ze dvou stromových kmenů a pak zatají dech úžasem. Hradní zdi, obklopující široký parkán se tyčí nad ostrožnou za paloukem. Složitý vývoj hradu zahrnoval podle odborníků širokou škálu fází a mikrofází. Vysoká věž bývá označována jako obdélný bergfrit se zaoblenými nárožími. Zatímco časem ztrácela na obranném významu, na důležitosti nabývalo řešení hradních zdí, docela určitě již od středověku plnila také funkci estetickou, což nepřímo dokládají právě zmíněná zaoblená nároží. Díky své výšce, z níž se do současnosti dochovalo asi dvacet pět metrů kamenného zdiva, umožňovala věž účinně chránit paláce i nádvoří. Ve spodní části je široká okol šesti metrů. Dovnitř se vstupovalo nejprve od jihu z vyšších pater, později přibyl další vchod natočený k severnímu paláci. Kamenná ostění, uzpůsobená ke spouštění padacích můstků, se ve zdivu zachovala dodnes. Na věž pak těsně navazoval zmíněný severní palác. Směrem k západu míří ve zdivu zachovaného paláce úzké střílny. V přízemí i patře lze spatřit klenutá okna se zbytky omítek v nikách.

Níže položený jižní palác vzdaloval od severního jen asi pět metrů široký dvorek. Ve zbylé stěně tohoto paláce se dochovala i jistá unikátní pozoruhodnost: Části sedilí u dvou oken, tedy sedátek, jaká se na jiných obdobných hradech v západních Čechách nedochovala. Díky odborníkům také víme, že uvnitř palác byly v úrovni prvního patra dvě nestejně velké místnosti. Severní zeď paláce chybí.

Na vlastní nebezpečí lze proniknout i do sklepa, vytesaného pod jižním palácem. Nalezneme zde i pozůstatky štoly vedoucí do skal, která snad také umožňovala přístup vodě. Na hradě totiž chybí vlastní studna.

Předpokládá se, že na severu pomáhaly hrad chránit dřevěné palisády. Když se v devadesátých letech uvažovalo o obnově hradu a jeho přeměně na objekt s návštěvnickým provozem, krátký čas novodobé palisády zamezovaly přístupu nezvaných hostů. Správce hradu měl velmi kratičce byt při dvoře Daňkov. Z plánů ovšem sešlo a dnes má být postupně udržovaný Gutštejn romantickým krajinotvorným prvkem, jakým byl vlastně i v posledních staletích. Nepočítá se ani se založením rozhledny na vrcholu věže, jejíž útroby dodnes obsahují zbytky zchátralých dřevěných žebřů, které sem přinesli v minulém století trampové.